Monthly Archives:

febrer 2019


Reclam, una BSO de Hollywood

Reclam, una BSO de Hollywood

La música és una espècie de màgia que afecta als nostres sentiments. Pot provocar l’alegria o pot provocar la tristesa. N’hi ha prou amb saber combinar 12 sons perquè el soroll adquirisca un ordre misteriós i es transforme en un llenguatge capaç de contar històries, portar-nos records o fins i..

Llegir més